SEO hind

Sissejuhatus SEO hindadesse

SEO turundus on veebis nähtavuse parandamiseks ja orgaanilise liikluse suurendamiseks väga oluline. Seo hinnad sõltuvad mitmetest teguritest nagu näiteks projekti pikkus, nõutavad teadmised, teenuse hankimise piirkond, kampaania eesmärgid. SEO ja sellega seotud kulude paremini mõistmine aitab ettevõtetel tõhusamalt eelarvestada ja investeerida kvaliteetsetesse teenustesse mis annavad reaalseid tulemusi.

SEO Hinnad piirkonniti

Seo hinnad erinevates piirkondades sõltub sellistest teguritest nagu: tööjõukulud, turunõudlus, regulatiivsed nõuded (õiguslikud ja eetilised juhised, mis reguleerivad SEO tavasid. Näiteks privaatsuseeskirjad ja autoriõiguse seadused) ja tehnoloogiline infrastruktuur (hõlmab tööriistu, platvorme ja tehnilisi elemente, mis on vajalikud veebisaidi jõudluse optimeerimiseks otsingumootorites). Põhja Ameerikas tänu välja arenenud tehnoloogilistele võimalustele ja konkurentsile on SEO hinnad üpris kõrged. Samas Aasia ja vaikse Ookeani piirkondades on hinnad madalamad. Euroopas aga on mitmekesine hinnakujundus, mida peegeldab üksikute riikide eeskirjad ja turunõudlus.

SEO EUROOPAS

SEO teenused Eestis

Üldiselt jäävad SEO hinnad Eestis vahemikku 250€-1000€ kuus. Soodsamad 250-300€ kuus keskmine hind siis 350-500€ kuus ja kõrgemad hinnad ulatuvad 700 -1000€ kuus ja üldiselt SEO kampaaniad kestavad minimaalselt 6 kuud. Jällegi oleneb see hind eesmärkidest mida tahetakse saavutada, töömahust ja konkurentsist.

SEO hinnad Saksamaal

Saksamaal on hinnad üldiselt 700 – 4000€ kuus. Hinnakujundust mõjutavad sellised tegurid nagu konkurents tööstuses ja globaalsete või kohalike turgude sihtimine.

SEO hinnad Prantsusmaal

Prantsuse SEO agentuurid nõuavad üldiselt 500-3500€ kuus. Siin tuleb arvesse võtta lokaliseerimise nõuandeid, konkurentsi tööstustes ja piirkondlike erinevusi Prantsusmaas endas.


SEO hinnad Ühendkuningriigis

Ühendkuningriikides võivad SEO hinnad ulatuda 600 – 3000 naela (700-3500€). Kõrgemad hinnad sisaldavad üldiselt kõiki strateegiad nagu sisu loomine, tehniline SEO, tagasilinkide ehitamine ja pidev klienditugi.

Põhja Ameerika

Ameerika ühendriigid

Ameerika Ühendriikides on SEO hinnad väga laiaulatuslikud alates 750€ kuus kuni 2000€ kuus ja need on väiksemate projektide puhul. Suures osas nõuavad agentuurid 3000€ kuus ja suuremad SEO kampaaniad ulatuvad kuni 10000 euroni kuus.

SEO Aasias ja Vaikse Ookeani piirkonnas

SEO teenused Indias

Indias on üldiselt odavamad teenuste hinnad kui mujal maailmas ja see kajastub ka SEO teenustes. SEO agentuurid Indias nõuavad üldiselt 200€-1500€ dollarit kuus. Arvesse tuleb võtta ka agentuuri mainet, projekti keerukust ja kas sihitakse kohaliku või globaalset turgu.

SEO teenused Hiinas

Hiinas on SEO hinnad suuremad, ulatudes 1000-5000€ kuus. Hiinas olev ainulaadne digimaastik ja platvormid nagu Baidu mõjutavad oluliselt SEO strateegiat ja hinda.

SEO teenused Jaapanis

Jaapani agentuurid nõuavad 100 000–500 000 ¥ (630€ – 3160€) kuus. Siinkohal tuleb arvesse võtta lokaliseerimist, tööstuse konkurentsi ja Jaapani ainulaadset veebikeskkonda.

Erinevad SEO hinnamudelid

Siinkohal tooks välja ka erinevad viisid kuidas SEO agentuurid arveldavad.

Kuumakse: Järjepidev kuutasu. Üldiselt fikseeritud kuutasu ja projekti kestus minimaalselt 6 kuud.

Projektipõhine hind: Ühekordne tasu konkreetse projekti eest.

Tunnipõhine nõustamine: tavaliselt nõustamise või väiksemate ülesannete eest.

Toimivuspõhine SEO: hinnakujundus, mis põhineb konkreetsete toimivus eesmärkide saavutamisel.

 
Kokkuvõte

Lõpetuseks ütleks, seda, et mitte ei tuleks vaadata SEO teenuste hinda, vaid seda mis on selle teenuse ROI (Investeeringu tasuvus). Ehk siis iga kulutatud euro eest kui saate tagasi rohkem kui 1 euro siis investeeringu tasuvus on positiivne olenemata sellest kas teenus läks maksma 200€ või 2000€.